logo

Miljö


Vårat mål är att alltid värna om miljön därför har vi en egen miljöstation för återvinning utav avfall bla wellpapp samnt farligt avfall såsom oljor o filter batterier mm (allt farligt avfall återrapporteras vid deponi)

Bild
PartnerLogo PartnerLogo PartnerLogo PartnerLogo

P.V.T. Truckservice | Smidesvägen 3 | 245 34 Staffanstorp | Tel: 046-234360 | Fax: 046-57908