logo

Underhållsavtal


Underhållsavtal betyder att vi planenligt underhåller er maskinpark. Minst 1gg per år!
Arbetsmiljöverket checklista för truckar 5.2 se länk. Arbetsmiljöverket-truckar

Varför underhålla maskinparken?

En maskin slits och måste underhållas regelbundet för att må bra oljebyte rundsmörjning filterbyten etc.

Slitna delar kan vara en fara för brukaren och andra tex slitna bromsar och lyftkedjor även säkerhetsdetaljer.

Eltruckar behöver med service motorer, kontaktorer, kablar, måste hållas i ett skick så att brand överslag slitage ej uppstår rengöras från damm smuts mm.

Det är naturligtvis bättre att reparera innan det går sönder och fler detaljer behöver bytas med stillestånd som föld oftas kan det förebyggas med regelbunen service

PartnerLogo PartnerLogo PartnerLogo PartnerLogo

P.V.T. Truckservice | Smidesvägen 3 | 245 34 Staffanstorp | Tel: 046-234360 | Fax: 046-57908